1392/7/8 دوشنبه
آشنایی با امواج پرتوهای غیر یونساز                                                                                                                                                                     

مقدمه :
امواج را از نظر ماهیت و اثراتی که بر انسان می گذارند به دو دسته بزرگ امواج یونیزان و امواج غیر یونیزان تقسیم بندی کرده اند. امواج یونیزان آنهایی هستند که انرژی موجود در آنها ماده ای را که آن را دریافت می کند، یونیزاسیون می کند.
درحالی که امواج غیر یونیزان، بخشی از امواج الکترومانیتیک هستند که با جذب شدن در ماده در شرایط عادی در ساختار تشکیلاتی اتم آن ماده تغییری ایجاد نمی کند. البته این دسته از امواج نیز در اثر مواجهه با انسان بسته به ماهیتشان بر بافت های مختلف اثرات مخربی خواهند داشت، مانند امواج مادون قرمز که در صورت برخورد با چشم غیر مسلح سبب ایجاد آب مروارید و یا حتی نابینایی می شود. علاوه بر امواج غیر یونیزان طبیعی، مانند اشعه هایی که نور خورشید وجود دارند، امروزه وسایل الکتریکی که در صنعت به کار گرفته می شوند و یا مصارف خانگی دارند، مولد امواج غیر یونیزان محسوب می شوند.     ادامه