1389/8/24 دوشنبه

 
سیاست های کلی محیط زیست ابلاغ مقام معظم رهبری

سند تحول دولت مردمی


 

معرفی و اهداف مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم  

این مرکز در سال 1353 به دنبال بر پایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و تغییر نامه ساختار سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از زیربخش های معاونت محیط زیست انسانی ، شروع و تحت عناوین مشروحه ذیل فعالیت نموده است:
مدیریت پاکسازی هوا (61-1351 )
-         بخش پاکسازی هوا در دفتر تحقیقات زیست محیطی (66-1361)
-         بخش پاکسازی هوا در محیط زیست انسانی (77-1366)
-         دفتر بررسی آلودگی هوا 1390-1377
-         مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم تاکنون -1390
 
اهداف مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم  :

1- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-  تعیین استراتژی ها و خط مشی های کشور در سه بخش هوا،صدا و انرژی
3-  بررسی و تحقیق در زمینه استفاده از تکنولوژی های هوا جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها
4-  تدوین قوانین، آیین نامه ها و استانداردها ودستورالعمل های اجرائی و نظارتی
5-  همکاری های بین المللی ومشارکت فعال درکنوانسیون ها ، پروتکل ها و تفاهم نامه ها
6-  فعالیتهای فرهنگی و آموزشی
فعالیت های اجرائی این مرکز نیز شامل برنامه ریزی جهت اجرای استراتژی و خط مشی پایداری کیفیت هوا، تدوین استانداردهای وسایل نقلیه موتوری، نظارت بر انجام تست آلایندگی خودروهای تولیدی و وارداتی، تدوین قوانین، آیین نامه ها، ضوابط و مقررات واستانداردها، تهیه و محاسبه شاخص آلودگی هوا مرتبط به ایستگاه های پایش آلودگی هوا،نظارت بر اجرای برنامه معاینه فنی خودروها، هدایت و راهنمایی عملیات استانی جهت اجرای استراتژی ها، حذف آلاینده های خاص و پایش online صنایع بزرگ کشور منجمله کارخانجات سیمان و .... می باشد.
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در زمینه فعالیت ها وطرح های ملی و بین المللی نیز نقش بسزائی ایفا نموده است .