کلیه ضوابط و استاندارد زیست محیطی
1389/9/21 یکشنبه
 
قانوم هوای پاک
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/5/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 83/40382 مورخ 1396/5/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد 

                                                                                                                                                                                                    ادامه

استاندارد هوای پاک 
بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری مصوبه شماره 104502/ت 42741 که مورخ 24/5/88 در خصوص استاندارد هوای پاک بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب گردیده بعد از سال 90 فاقد اعتبار می باشد . سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خود مکلف به شناسایی استاندارد جهانی بوده و می بایست در انجام تکالیف خود استانداردهای جهانی را ملاک عمل قرار دهد . به همین دلیل و بر اساس بررسیهای سازمان استاندارد هوای آزاد EPA  را ملاک عمل قرار دهد .        
                                                                                                                                                                   ادامه

استاندارد حد مجاز آلایندگی انواع خودروها  
جدول زمانی استاندارد حد مجاز آلایندگی انواع خودروهای بنزینی- گازوئیلی و دوگانه سوز ساخت داخل و وارداتی و موتورسیکلت ها به شرح ذیل تعیین می شود
                                                                     
   ادامهاستاندارد صدای موتور سیکلت
آئین نامه اجرایی حد مجاز صدای موتورسیکلت وارداتی وموتور سیکلت تولید داخل
 
                                                            
مصوبه 1       مصوبه 2استاندارد صدای مشاغل 
آئین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی فواصل لازم برای استقرار واحدهای صنفی و خدماتی در مناطق با کاربری مسکونی . آموزشی و درمانی

                                                              
   1          2   حد مجاز آلودگی صوتی موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی          ادامه  


  


حد مجاز آلودگی صوتی خودروها تولید داخل           ادامه