کلیه ضوابط و استاندارد زیست محیطی
1389/9/21 یکشنبه
 
قانون هوای پاک
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/5/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 83/40382 مورخ 1396/5/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد 

                                                                                                                                                                                                    ادامه

استاندارد هوای پاک 
بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری مصوبه شماره 104502/ت 42741 که مورخ 24/5/88 در خصوص استاندارد هوای پاک بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب گردیده بعد از سال 90 فاقد اعتبار می باشد . سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خود مکلف به شناسایی استاندارد جهانی بوده و می بایست در انجام تکالیف خود استانداردهای جهانی را ملاک عمل قرار دهد . به همین دلیل و بر اساس بررسیهای سازمان استاندارد هوای آزاد EPA  را ملاک عمل قرار دهد .        
                                                                                                                                                                   ادامه


 
حدود مجاز انتشار ترکیبات مولد بو ازکلیه منابع ساکن


 حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا ( دودکش ) به استناد تبصره 3 ماده 12 قانون هوای پاک 


  حدود مجاز صدای موتورسیکلت و خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سبک در مراکز معاینه فنی 


حدود مجاز آلودگی صوتی انواع خودرو, موتورسیکلت، حد مجاز صدای مشاغل در پهنه های مختلف ( صنعتی، تجاری، مسکونی،....)  
 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون هوای پاک( آلودگی صوتی)