1399/4/3 سه‌شنبه


 
   


وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
   


گزارش  مورخ 99/7/1 مركز ملي هوا و تغییراقلیم 

براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح31/6/99 تا 8  صبح1/7/99 مشاهده گرديده وپیش بینی 1/7/99 تا صبح2/7/99  از سایت (  Barcelona Dust Forecast Center)وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:


شهر آلاینده شاخص 31/6/99 آلاینده شاخص 1/7/99 تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا
1 تهران PM2.5 84 PM2.5 92 در24ساعت گذشته شاخصAQI درشهر تبریز(کاهش نسبت به روز قبل عامل آلاینده شاخص:PM2.5) دروضعیت پاک وشهر های شیراز (افزایش نسبت به روزقبل، عامل آلاینده شاخص: PM2.5اصفهان(کاهش نسبت به روز قبل، عامل آلاینده شاخص : PM2.5) ، تهران(افزایش نسبت به روز قبل، عامل آلاینده شاخص PM2.5:اراک (افزایش نسبت به روزقبل، عامل آلاینده شاخص : PM2.5اهواز (افزایش نسبت به روز قبل،عامل آلاینده شاخص:PM2.5 )دروضعیت قابل قبول وشهرهای کرج (افزایش نسبت به روزقبل،عامل آلاینده شاخص:PM2.5) ،مشهد (کاهش نسبت به روز قبل عامل آلاینده شاخص: PM2.5) در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته اند.
2 تبریز PM2.5 55 PM2.5 45
3 اصفهان PM2.5 94 PM2.5 91
4 کرج PM2.5 98 PM2.5 108
5 مشهد PM2.5 110 PM2.5 102
6 شیراز PM2.5 95 PM2.5 99
7 اراک PM2.5 75 PM2.5 78
8 اهواز PM10 81 PM10 82
PM2.5 101 PM2.5 97


تحلیل  و پیش بینی گردوغبارکشور:
از حدود 4 بعد از ظهر دیروز گردو غبار رقیقی کشور رادر برگرفت و تا صبح امروز افزایش غلظت مشاهده می شود علی الخصوص در نواحی کوهستانی و کوهپایه های آن،مرکز و شرق کشور.
با توجه به آنچه در سایت بارسلونا مشاهده می شود طی دو روز آینده پیش بینی می شود مناطق حاشیه ساحلی در جنوب غربی ونواحی مرزی شرق ، جنوب شرقی و شمال شرقی  و مناطق کوهستانی کشور را گرد و غبار با غلظت کم در بر می گیرد .


  

    گزارش پایش کیفی هوای کشور        ادامه