برگزاری کارگاه آموزشی تغییر اقلیم در همدان همزمان با روز جهانی مبارزه با تغییر اقلیم

برگزاری کارگاه آموزشی تغییر اقلیم در همدان همزمان با روز جهانی مبارزه با تغییر اقلیم

 

کارگاه آموزشی تغییر اقلیم با هدف بهبود وضعیت محیط زیست کشور همزمان با روز جهانی مبارزه با تغییر اقلیم با حضور سرکار خانم عزیزی  رئیس گروه تغییر اقلیم و سرکار خانم خمان کارشناس تغییر اقلیم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست  استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان سیده الهام عزیزی  رییس گروه تغییر اقلیم مرکز ملی هوای سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه کارشناسان، عمده عوامل تغییر اقلیم را ناشی از فعالیت‌های انسانی مانند افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی و افزایش گاز دی‌اکسید کربن می‌دانند گفت: برخی از گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن از طریق احتراق سوخت‌های هیدروکربوری و فعالیت جامعه بشری در فضا پراکنده و برخی دیگر مانند گازهای ترکیبات فلوئوری منحصرا از فعالیت‌های بشری تولید می‌شود.
وی با اشاره به نقشی که مردم می‌توانند در مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا کنند، می‌گوید: آگاهی‌بخشی به مردم برای رفتار درست، منطقی و دلسوزانه با طبیعت دارای نقش مهمی در پیشگیری از خطرهای ناشی از تغییرات اقلیم است. مردم می‌توانند از طریق اقداماتی ازجمله صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، خرید محصولات غذایی با کمترین بسته‌بندی، کاهش مصرف آب در بخش آبیاری و کشاورزی، کاهش حجم پسماند از طریق مصرف بهینه و بازیافت و در جهت مقابله یا سازگاری با شرایط اقلیمی گام بردارند.
خانم آزاده خمان کارشناس تغییر اقلیم مرکز در ادامه در خصوص نحوه محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه ای مطالبی را ارائه نموده و ضمن معرفی راهنمای تهیه موجودی انتشار IPCC ، به بخش های مختلف انتشار دهنده گازهای گلخانه ای طبق دستورالعمل IPCC2006 ، اعم از بخش‌انرژی، بخش فرآیندهای صنعتی و تولید محصول، بخش کشاورزی و پسماند پرداختند.
همچنین در ادامه در خصوص سه گزارش ملی تغییر اقلیم کشور که آخرین آن در سال 2010 به دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و هوا ارائه شده و آمار مربوط به میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشور از بخش‌های مختلف، مطالبی را عنوان نموده و به وظایف دستگاه‌های عضو آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی اشاره داشتند.
علاوه بر آن، به ضرورت آشنایی کارشناسان استانی با نحوه محاسبه انتشارگازهای گلخانه ای و نرم افزار مربوطه به منظور جمع آوری آمار دقیق در سطح کشور جهت تدوین گزارشات ملی تغییر اقلیم تاکید شد.
گفتني است در اين كارگاه نمايندگان دستگاه‌هاي عضو كارگروه هوای استان حضور داشتند.
بيشتر