اخبار کیفیت هوا

 تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/08/28

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/08/28

شهر تهران در وضعیت   قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون   (AQI=78)
شهر تبریز در وضعیت   قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=57)
شهر اصفهان در وضعیت  ناسالم برای گروههای حساس،  ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=136)
شهر کرج در وضعیت  قابل قبول،عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون (AQI=77)
شهر مشهد در وضعیت ناسالم  ، عامل ذرات معلق کمتر از دو  نیم میکرون(AQI=166)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم  ، عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=158)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون(AQI=80)
شهر اراک دروضعیت  قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون (AQI=73)"  
"براساس آنچه درسايت ماهواره اروپايي (Eumetsat)   (ازساعت8  صبح1402/8/27 تا 8  صبح1402/8/28 )مشاهده گرديده
تحلیل  و پیش بینی گردوغبارکشور
بدلیل پوشش ابر در حال عبورکه در ناحیه مرزی در شرق کشور  قابل مشاهده است  ، تحلیل وضعیت پراکنش گرد و غبار در مناطق مذکور، طی روز گذشته امکان پذیر نمی باشد .از حدود 2بعد از ظهر دیروز گرد و غبار قابل ملاحظه ای کل متاطق بدون پوشش ابر ، بخصوص مناطق کوهستانی غرب، مرکز ایران  و کوهپایه های شرقی رشته کوه زاگرس  را در بر گرفت و تا صبح امروزغلظت روند افزایش داشته است
 
بيشتر