فراخوان

فراخوان مناقصه عمومی تدوین و تهیه نظام اندازه گیری ، گزارش دهی و صحه گذاری (MRV)

فراخوان مناقصه عمومی تدوین و تهیه نظام اندازه گیری ، گزارش دهی و صحه گذاری (MRV)

فراخوان مناقصه عمومی تدوین و تهیه نظام اندازه گیری،گزارش دهی و صحه گذاری کاهش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای برای طرح های بهینه سازی انرژی(MRV) از طریق آدرس اینترنتی www.eeeb.ir قابل مشاهده و در دسترس است.

 در راستای اهداف و وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای آیین نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مبنی بر تهیه و تدوین نظام MRV کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای برای طرح‌های بهینه سازی انرژی و همچنین اهداف پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شریک ملی پروژه، مطالعات مربوط به تدوین نظام پایش، گزارش دهی و صحه گذاری (MRV) همراه با اجرای عملی آن به صورت پایلوت، در دستور کار مشترک، قرار داده شده است.

فراخوان مناقصه عمومی از طریق آدرس اینترنتی www.eeeb.ir قابل مشاهده و در دسترس می باشد.

بيشتر