اخبار مرکز

جلسه بررسی مشکلات و چالش های صنعت سیمان

جلسه بررسی مشکلات و چالش های صنعت سیمان


 
جلسه بررسی مشکلات و چالش های صنعت سیمان عصر روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 با حضور ریاست محترم مرکز، رییس محترم اداره فن آوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن وتجارت، دبیر و نمایندگان محترم انجمن سیمان و کارشناسان دفاتر تخصصی در مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم برگزار گردید.
در این نشست نمایندگان محترم انجمن به ارائه مشکلات و چالش های صنعت مذکور پرداخته و پس از بحث و بررسی جهت حل چالش ها، مصوبات لازم تصویب گردید.
همچنین در این جلسه مقرر گردید در راستای پیگیری و اجرای این مصوبات،  سلسله نشست ها با هماهنگی انجمن و مرکز ادامه یابد.  

عكس های مرتبط :

بيشتر