اخبار مرکز

برگزاری کارگاه آموزشی اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست

برگزاری کارگاه آموزشی اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست 
كارگاه آموزشي اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست، با مشارکت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم و اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و با حضور کارشناسان و نمایندگان ادارات کل هواشناسی، راه و شهرسازی و... روز یکشنبه  21 آبان در سالن آمفي تئاتر این اداره كل برگزار گردید.
سیده الهام عزیزی؛ معاون تغییر اقلیم و گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست و مدرس دوره آموزشی با اشاره به اینکه کشور ما متاثر از تغییر اقلیم و پیامدهای آن می باشد، تاب آوری و سازگاری را از الزامات رویارویی با پدیده تغییر اقلیم عنوان کرد و افزود: این دوره آموزشی با عنایت به لزوم ظرفیت سازی در خصوص مسائل تغییر اقلیم برگزار گردید که طی آن مطالبی در خصوص تغییر اقلیم، شواهد و آثار آن در کشور، فعالیت های ملی صورت گرفته در این حوزه، جایگاه سازمان و همچنین مطالبی پیرامون کارگروه ملی برای شرکت کنندگان تشریح گردید.

 

عكس های مرتبط :

بيشتر