اخبار مرکز

تقدیر از عملکرد مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

تقدیر از عملکرد مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم به عنوان مرکز برتر در میان مراکز و دفاتر ستادی برگزیده شد.
 مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم به ریاست جناب آقای گل علیزاده به عنوان مرکز برتر در میان مراکز و دفاتر ستادی بر اساس ارزیابی عملکرد از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی که هرساله به منظور معرفی و تقدیر از مدیران و کارمندان نمونه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار میگردد برگزیده شد.

در این جشنواره که با حضور معاون رییس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان در روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 در سالن همایش شهدای محیط زیست برگزار گردید، از زحمات جناب آقای گل علیزاده ریاست محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم به عنوان مدیریت برتر در میان مراکز و دفاتر ستادی با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی گردید.
همچنین در این جشنواره از زحمات سرکار خانم آویشن رییس گروه آلودگی هوا به عنوان کارمند نمونه مرکز، با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

 

عكس های مرتبط :

بيشتر